T2 - CN, Giờ hoạt động 8:00 am - 17:30 pm

FreshHouse

Tuyển dụng

  • Tuyển dụng
  • 144 Lượt xem

📢📢 Góc Tuyển Dụng Hà Nội

Liên hệ bộ phận tuyển dụng
Liên hệ

Liên hệ

Tel: 0902-220-235

Email: vscnfreshhouse@gmail.com